vertical_align_top

Heb jij ook vakantie? Heerlijk! Alles is in de ban van de vakantie. Misschien zie je het ook wel in je kerkelijke gemeente. Gemeenteleden die met vakantie zijn, of misschien zijn er op zondag juist wel vakantiegangers in jullie gemeente.

Weet je wat geen vakantie heeft? De zorgen die mensen kunnen hebben. Denk aan cliënten van Ontmoeting, maar ook de zorgen die jij misschien wel hebt. Die je meeneemt, zelfs al ga je misschien met vakantie! Misschien zorgen waar niemand vanaf weet.

Weet dan één ding. Ook God houdt (met eerbied gezegd) geen vakantie. Hij gaat door, 24/7. Houd dan óók tijdens de vakantieperiode het oog op Hem gericht!

Bid Hem, Roept Hem aan! Vanuit jezelf kun je het niet, maar al wat je ontbreekt, schenkt Hij zo je het smeekt, mild en overvloedig. Zo zul je niet alleen tijdens de vakantieperiode lichamelijk uitrusten, maar ook de werkelijke rust vinden!

U smeekten zij, van mensenhulp ontbloot,
En zijn gered; zij hebben in hun nood
Op U vertrouwd, van schaamte nimmer rood,
Na hun gebeden.