vertical_align_top

Diaconaat voor én door jongeren.” Met de actie wil de HHJO zowel jongeren als leidinggevenden en ambtsdragers bereiken.

Bij de actie werkt de HHJO samen met de generale diaconale commissie. Jacoline de Vree-Roon (jeugdwerkadviseur HHJO): “Met de actie willen we diaconaat een gezicht geven in de kerkelijke gemeente. Zo wordt er materiaal ontwikkeld voor diakenen, zodat zij weten hoe je jongeren kunt betrekken bij diaconaat en hoe je jongeren diaconale hulp kunt bieden als dat nodig is. Daarnaast wordt er bijbelstudiemateriaal samengesteld en worden ‘best practices’ in beeld gebracht.”

Ds. J. Joppe is als voorzitter van de generale diaconale commissie dankbaar voor het nieuwe doel van de HHJO-ac­tie: “Bij het woord ‘diaconaat’ denken veel jongeren (en ook ouderen) aan de diakenen in de gemeente. Ze zien hen collecteren en weten dat met de opbrengst van de diaconie­collecte armen worden geholpen. Maar diaconaat houdt veel meer in. Het behoort een taak van de hele gemeente te zijn en daar horen ook jongeren bij. Door deze bewustwording hoop ik vooral dat ze heel concreet betrokken raken bij het diaco­naat in hun eigen gemeente.”

De opbrengst van de nieuwe landelijke actie wordt besteed aan drie doelen. Dit betreft Ontmoeting, die via haar cliëntenfonds mensen helpt met bijvoorbeeld de aanschaf van een wasmachine of stofzuiger, de HHJO (voor de ontwikkeling van een digitaal jongerenplatform) en de generale diaconale commissie (materiaalontwikkeling voor diaconale bewustwording onder jongeren, leidinggevenden en ambtsdragers).